Kategori Innhold

Veileder for fakturering av kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskapet Troms og Ofoten har 01.06.23 vedtatt en ny veileder for fakturering av utskrivningsklare pasientdøgn. Veilederen gjelder for UNN og kommunene i Troms og Ofoten, og er utviklet i samarbeid med helsefellesskapets sekretariat og økonomirådgivere i…

Les merVeileder for fakturering av kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter