Tar i bruk vaktradioer for raskere akuttrespons

Fra 1. september vil vakthavende leger på utvalgte akuttavdelinger ved UNN bruke vaktradioer i nødnettet (Nødnett Helse). Målet er å sikre enda raskere oppfølging av akuttpasienter med brystsmerter, hjerneslag og blodforgiftning.

Av Per-Christian Johansen, UNN

Ved UNN Tromsø vil A-vaktene ved hjerteavdelingen, B-vaktene i medisinsk mottaksteam og vakthavende nevrolog være sykehuslegene som blir involvert i den nye ordningen.

Ved UNN Narvik og UNN Harstad er det medisinsk mellomvakt som er legen helsepersonell på utrykning settes i kontakt med ved de nevnte akutte tilstandene.

Innføringen er en del av det regionale kvalitetsforbedringsprosjektet Trygg akuttmedisin – en satsing som Helse Nord og UNN gjennomfører sammen med primærhelsetjenestene og kommunale legevakter.  

  • Målet er å spare tid i kommunikasjonen mellom helsearbeidere «ute» hos pasienten og beslutningstakende personell inne på sykehuset. Vi ønsker en tidlig felles situasjonsforståelse med avklaring av pasientstatus, behandlingsstrategi, destinasjon for behandling, transportvalg og transporttid til sykehus, sier Stein Widding ved UNN, som er regional prosjektleder for Trygg akuttmedisin.

Alle ambulanser, legevaktpersonell og AMK-sentralene kommuniserer daglig med nødnettradioer når viktige, tidskritiske beslutninger skal tas. Nå vil også behandlingsansvarlige sykehusleger delta i denne kommunikasjonen gjennom raske flerpartsamtaler når tiden er en kritisk faktor.  

Helsepersonell på utrykning og legevakt kan settes i direkte kontakt med vaktleger inne i sykehusene. AMK Tromsø vil koordinere og sette opp flerpartsamtalene.

Opplæring av sykehusleger startet i mai i år.

Har du spørsmål, ta kontakt med lokal prosjektleder Trygg akuttmedisin Troms og Ofoten Per Rønning, per.bjornerud.ronning@unn.no eller regional prosjektleder Trygg akuttmedisin Stein Widding, stein-gunnar.widding.

Lenke:

Helsedirektoratet: Hva er nødnett? https://www.helsedirektoratet.no/tema/akuttmedisin/nodnett

Bilde: Disse er involvert i den nye ordningen ved UNN Harstad og Harstad kommune. Fra venstre: Silje Andreassen Søreng, fastlege og assisterende kommuneoverlege, Trond Adrian Johansen, ambulansen UNN Harstad og Maria Bergman Nilsson, lege i spesialisering og medisinskfaglig rådgiver akuttmottaket. Foto: Jan Frode Kjensli

Bilde: Noen av de involverte partene ved UNN Narvik. Fra venstre: Sverre Håkon Evju, fastlege og overlege Narvik legevakt, Arne Andreas Haavik, avdelingsoverlege Medisinsk avdeling UNN Harstad og Bjørnar Akselsen, ambulansen UNN Narvik. Foto:   Susanne Rogander.