Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

I SSU møtes administrativ og faglig ledelse i kommunene og helseforetaket, sammen med representanter for fastlegene og brukerne. SSU skal utvikle strategier og handlingsplaner, håndtere ulike saker og fatte løpende beslutninger. Utvalget har et overordnet ansvar for at Ishavserklæringen følges opp, og skal sørge for at faglige samarbeidsutvalg (FSU) får tilført nødvendige ressurser og rammer for å kunne jobbe med tjenesteutvikling utfra mandatet de har fått fra SSU.

SSU består av 16 medlemmer med stemmerett og åtte medlemmer med møte- og talerett.

Saker til SSU meldes inn fortløpende til sekretariatet på nedlastbar saksmal. Utfylt saksfremlegg med eventuelle vedlegg sendes til lene.kristiansen@unn.no med kopi til guri.moen.lajord@tromso.kommune.no. Ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning eller bistand.

Møteplan 2024

Saksdokumenter og møtereferater 2023

Saksdokumenter og møtereferater 2022

Saksdokumenter og møtereferater 2021