Velkommen til vårt nettsted!

Her finner du vedtekter, partnerskapserklæring, saksdokumenter, møtereferater, møteplaner med mer.

Helsefellesskapets formål er å skape sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Gjennom å utvikle et velfungerende partnersamarbeid mellom kommuner, UNN, fastleger og brukere skal helsefellesskapet legge til rette for gode og sammenhengende pasientforløp.(Vedtektenes § 1)

Les mer om helsefellesskapet og finn kontaktpersoner under fanen om oss.

Nyheter