Avtalemal for kommunalt utført spesialisthelsetjeneste

Strategisk samarbeidsutvalg har godkjent en avtalemal som skal benyttes når kommuner utfører oppgaver på vegne av UNN. Avtalen avklarer blant annet ansvars- og oppgavefordelingen, herunder medisinskfaglig ansvar. I tillegg omtales punkter som rapporteringskrav, opplæring/veiledning og økonomisk kompensasjon for kommunens reelle merutgifter.