Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste styringsorgan (nivå 1). Her møtes politisk og administrativ toppledelse i kommunene og helseforetaket i et årlig møte for å drøfte prinsipielle saker og forankre overordnet retning for det videre arbeidet i Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) og i de faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3).

Det første partnerskapsmøtet for Helsefellesskapet Troms og Ofoten ble avholdt 22. april 2021 i forbindelse med etablering av helsefellesskapet.

Partnerskapsmøtet 18 april 2024 for Helsefellesskapet Troms og Ofoten

Partnerskapsmøtet arrangeres for fjerde gang og avholdes på Radisson Blu Hotel i Tromsø og vi har nå åpnet for registrering. Møtetid er 18.04.24 kl 09.00-15.30. I år, som i fjor tilbyr vi et kveldsprogram 17. april, for de som ønsker.

Møteagenda, sakspapirer og protokoller fra tidligere møter finnes nedenfor.

Presentasjoner fra Partnerskapsmøtet