Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste styringsorgan (nivå 1). Her møtes politisk og administrativ toppledelse i kommunene og helseforetaket i et årlig møte for å drøfte prinsipielle saker og forankre overordnet retning for det videre arbeidet i Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) og i de faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3).

Det første partnerskapsmøtet for Helsefellesskapet Troms og Ofoten ble avholdt 22. april 2021. Partnerskapsmøtet 2022 ble avholdt 7.april.

Møteagenda, sakspapirer og protokoll for avholdte møter finnes under de enkelte årstall nedenfor.