Ny samarbeidsavtale mellom kommunene og UNN

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtok våren 2022 å sette ned et overordnet revisjonsutvalg med oppdrag å utarbeide forslag til ny samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene i Troms og Ofoten. Arbeidet ble igangsatt høsten 2022, og forslag til ny samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer ble godkjent i SSU 01.06.23.

Samarbeidsavtalen har vært styrebehandlet i UNN 16.06.23 og skal nå videre til behandling i kommunene. Med forbehold om godkjenning i kommunene trer ny samarbeidsavtale i kraft i løpet av høsten 2023. Usignert versjon av samarbeidavtalen med retningslinjer kan du se her.