Ny prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler

Strategisk samarbeidsutvalg vedtok den 01.09.23 ny felles prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler gjeldende for UNN og lokalsykehuskommunene.

Prosedyren tar utgangspunkt i retningslinje nr. 2 Samarbeid omkring behandlingsforløp. Retningslinjen er et vedlegg til samarbeidsavtalen som er inngått mellom UNN og kommunene. Denne felles prosedyren er en konkretisering av innholdet i retningslinjen og skal bidra til at ansvar og oppgaver blir tydelig definert mellom partnerne.