Om oss

Helsefellesskapet Troms og Ofoten ble formelt etablert i partnerskapsmøte 22. april 2021. UNN HF og alle 24 kommunene i helseforetakets primære opptaksområde har sluttet seg til helsefellesskapet. De 24 kommunene er Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Lødingen, Målselv, Narvik, Nordreisa, Salangen, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø. I tillegg til helseforetaket og kommunene, er brukere og fastleger representert på alle nivå i helsefellesskapet.

Et helsefellesskap er et partnerskap mellom sykehus og kommuner, og bygger på tre hovedprinsipper, en tydeligere samarbeidsstruktur, bedre felles planlegging og bedre beslutningsprosesser. Helsefellesskapet har en tredelt struktur bestående av partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg. Se organisasjonskartet for detaljer om Helsefellesskapet Troms og Ofotens oppbygning.

Kommunenes samhandlingsleder og samhandlingssjef i UNN har overordnet ansvar for helsefellesskapets sekretariat. Den daglige sekretariatsfunksjonen ivaretas av kommunenes samhandlingsleder, og rådgiver ved seksjon for samhandling og helsetjenesteutvikling i UNN.

Enhver interessent som ønsker saker behandlet i helsefellesskapet kan ta kontakt med sekretariatet for vurdering og veiledning.

Kontaktinformasjon

Portrettfoto av Guri Moen Lajord

Guri Moen Lajord, interkommunal samhandlingsleder

Telefon 913 84 527
guri.moen.lajord@tromso.kommune.no

Glenn Helge Hattmann, samhandlingssjef i UNN

Telefon 904 01 400
Glenn-Helge.Hattmann@unn.no

Portrettfoto av Lene Kristiansen

Lene Kristiansen, samhandlingsrådgiver, UNN

Telefon 916 02 147
lene.kristiansen@unn.no