Om oss

Helsefellesskapet Troms og Ofoten ble formelt etablert i partnerskapsmøte 22. april 2021. UNN HF og alle 24 kommunene i helseforetakets primære opptaksområde har sluttet seg til helsefellesskapet. De 24 kommunene er Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Lødingen, Målselv, Narvik, Nordreisa, Salangen, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø. I tillegg til helseforetaket og kommunene er brukere og fastleger representert på alle nivå i helsefellesskapet.

Kontaktinformasjon

Guri Moen Lajord, samhandlingsleder UNN

913 84 527
guri.moen.lajord@unn.no

Lene Kristiansen, samhandlingsrådgiver UNN  

Tlf. 916 02 147
lene.kristiansen@unn.no

Marit Bergh, samhandlingsrådgiver UNN  

Tlf. 922 82 471
marit.bergh@unn.no