Organisasjonskart for Helsefellesskapet Troms og Ofoten

Organisasjonskart for Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Helsefellesskapets oppbygning vil endres etter hvert som utvalg etableres eller avvikles. Organisasjonskartet oppdateres derfor ved behov.