Organisasjonskart for Helsefellesskapet Troms og Ofoten

Organisasjonskart for Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Helsefellesskapets oppbygning endres og oppdateres etter hvert som utvalg etableres eller avvikles.