Samhandlingsressurser

Sjekklistene er utarbeidet som vedlegg til læringsnotatet og skal fungere som veiledere for elektronisk samhandling i behandlingsforløp.

Linkene under tilhører unn.no og åpnes i nytt vindu.