Lene Kristiansen

Lene Kristiansen

Partnerskapsmøtet 2024

Partnerskapsmøtet 18 april 2024 for Helsefellesskapet Troms og Ofoten Partnerskapsmøtet arrangeres for fjerde gang og avholdes på Radisson Blu Hotel i Tromsø og er nå åpnet for registrering for alle som ønsker å delta. Møtetid er 18.04.24 kl 09.00-15.30. I…

Ny prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler

Strategisk samarbeidsutvalg vedtok den 01.09.23 ny felles prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler gjeldende for UNN og lokalsykehuskommunene. Prosedyren tar utgangspunkt i retningslinje nr. 2 Samarbeid omkring behandlingsforløp. Retningslinjen er et vedlegg til samarbeidsavtalen som er inngått mellom UNN og…

Tar i bruk vaktradioer for raskere akuttrespons

Fra 1. september vil vakthavende leger på utvalgte akuttavdelinger ved UNN bruke vaktradioer i nødnettet (Nødnett Helse). Målet er å sikre enda raskere oppfølging av akuttpasienter med brystsmerter, hjerneslag og blodforgiftning. Av Per-Christian Johansen, UNN Ved UNN Tromsø vil A-vaktene…

Nye samhandlingssjefer i helsefellesskapet

15 august 2022 var det gjort endringer både i UNN og kommunene blant samhandlingslederne. Guri Moen Lajord sluttet som samhandlingssjef i UNN og gikk videre til stillingen som interkommunal samhandlingssjef. Med dette har de 24 kommunene i Troms og Ofoten…