Lene Kristiansen

Lene Kristiansen

Ny prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler

Strategisk samarbeidsutvalg vedtok den 01.09.23 ny felles prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler gjeldende for UNN og lokalsykehuskommunene. Prosedyren tar utgangspunkt i retningslinje nr. 2 Samarbeid omkring behandlingsforløp. Retningslinjen er et vedlegg til samarbeidsavtalen som er inngått mellom UNN og…

Tar i bruk vaktradioer for raskere akuttrespons

Fra 1. september vil vakthavende leger på utvalgte akuttavdelinger ved UNN bruke vaktradioer i nødnettet (Nødnett Helse). Målet er å sikre enda raskere oppfølging av akuttpasienter med brystsmerter, hjerneslag og blodforgiftning. Av Per-Christian Johansen, UNN Ved UNN Tromsø vil A-vaktene…

Nye samhandlingssjefer i helsefellesskapet

15 august 2022 var det gjort endringer både i UNN og kommunene blant samhandlingslederne. Guri Moen Lajord sluttet som samhandlingssjef i UNN og gikk videre til stillingen som interkommunal samhandlingssjef. Med dette har de 24 kommunene i Troms og Ofoten…