Akuttmedisin utenfor sykehus – hvem har ansvaret for pasienten?

Ansvarsforholdene mellom ambulansepersonell ute hos pasient og legevaktslege eller andre leger som konsulteres per telefon er ikke alltid like tydelige, og lovverket gir rom for tolkning. Denne problemstillingen har en del av medlemmene i Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk samhandling sett nærmere på, og de fikk nylig publisert en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening. Forfatterne påpeker viktigheten av at selv om oppgavene er overlappende må ansvaret være tydelig plassert. Utydelige ansvarsforhold kan gå ut over pasientsikkerheten, og skape konflikt mellom helsepersonell. Det argumenteres for at helsepersonellet som er fysisk tilstede hos pasienten er de som har ansvaret.

Kronikken kan leses her.