Nye samhandlingssjefer i helsefellesskapet

15 august 2022 var det gjort endringer både i UNN og kommunene blant samhandlingslederne. Guri Moen Lajord sluttet som samhandlingssjef i UNN og gikk videre til stillingen som interkommunal samhandlingssjef. Med dette har de 24 kommunene i Troms og Ofoten endelig fått på plass en egen kontaktperson som bl.a. ivaretar sekretariatsfunksjonen på vegne av kommunene. Ny samhandlingssjef i UNN er Glenn Helge Hattmann. Han kommer fra stilling som rådgiver i bedriftshelsetjenesten i helseforetaket. Begge samhandlingssjefene er opptatt av å sikre best mulig samarbeid mellom kommunene og UNN, og at vi gjennom helsefellesskapet skal utvikle gode og sammenhengende tjenester for pasientene.

Poertettfoto av Guri Moen Lajord
Guri Moen Lajord
Portrettfoto av Glenn Helge Hattmann
Glenn Helge Hattmann