Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) er et faglig samarbeidsutvalg (FSU) og en møteplass for fastlegene som gruppe og helseforetaket. Utvalget består av en fastlege fra henholdsvis kommuneregionene Nord-Troms, Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten, og Tromsø-området, samt en fastlege fra hver av vertskommunene for sykehusene. Fra UNN deltar medisinsk fagsjef og legerepresentanter fra ulike klinikker, samt seksjonsleder og/eller rådgiver fra Samhandlingsseksjonen. Rådet har vært aktivt siden 2016, og behandler saker innenfor samhandlingsfeltet.

Møteplan 2024

Saksdokumenter og møteplan 2023

Saksdokumenter og møtereferat 2022