FSU Samhandlingsavvik

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskapet Troms og Ofoten vedtok på SSU-møtet 19.05.22 å opprette et midlertidig faglig samarbeidsutvalg for samhandlingsavvik. Utvalget skal gjennomgå avviks- og forbedringsmeldinger i samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og er en felles arena for å styrke oppfølgningen av samhandlingsavvik med tanke på læring.

Møteplan 2023