FSU Samhandlingsavvik

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskapet Troms og Ofoten vedtok på SSU-møtet 19.05.22 å opprette et midlertidig faglig samarbeidsutvalg for samhandlingsavvik. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå avviks- og forbedringsmeldinger i samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og var en felles arena for å styrke oppfølgningen av samhandlingsavvik med tanke på læring.

FSUet var operativt i perioden 15.12.22 – 13.12.23. Utvalget satte ned en arbeidsgruppe som arbeidet frem ett læringsnotat med tilhørende sjekklister.

Sluttnotat for FSU Samhandlingsavvik:

Sjekklistene er utarbeidet som vedlegg til læringsnotatet og skal fungere som veiledere for elektronisk samhandling i behandlingsforløp.

Relevante dokumenter, sakslister og møtereferat: