FSU Digital samhandling

Faglig samarbeidsutvalg digital samhandling (FSU DS) ble oppnevnt av strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i helsefellesskapet Troms og Ofoten den 19.10.22. Hovedmålet for FSU digital samhandling er å planlegge, utvikle, implementere og samhandle rundt pasientforløp gjennom bruk av digitale løsninger.

Møteplan 2024

Saksdokumenter og møtereferat 2023