Rekrutterings- og samhandlingstilskudd 2024

Det er nå mulig å søke på midler fra rekrutterings- og samhandlingstilskuddet som er tildelt helsefellesskapet for 2024. Søknadsfrist for første runde er 17. juni. Det vil bli mulig å søke også til høsten.

I første utlysningsrunde vektlegges blant annet tiltak som retter seg mot skrøpelige eldre, samordning av primær- og spesialisthelsetjenester, lokale samhandlingsløsninger rundt lokalsykehus og distriktsmedisinske sentre, kombinerte stillinger og tiltak som involverer fastleger og brukere. For å søke, se UTLYSNINGSBREV og søknadsskjema.