Partnerskapsmøtet 2023 ble avholdt i Tromsø 20. april

Partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste styringsorgan og skal legge føringer for aktiviteten kommende årsperiode. I år møttes de 24 kommunene i Troms og Ofoten og UNN fysisk for første gang siden helsefellesskapet ble etablert.

Rundt 100 deltakere fikk høre innlegg fra helsepersonellkommisjonen, sykehusutvalget og ekspertutvalget for allmennlegetjenesten. I tillegg snakket Cecilie Myrseth, nestleder av helse- og omsorgskomitéen på Stortinget, om hvilke utfordringer og muligheter man er opptatt i Stortinget og regjeringen når det gjelder helse- og omsorgstjenesten videre framover. Konstituert administrerende direktør i Helse Nord RHF orienterte om status for den pågående saken om funksjons- og oppgavefordeling.

Dato for neste års partnerskapsmøte er fastsatt til 18.04.2024. Også dette møtet blir fysisk og arrangeres i Tromsø.

Møteprotokoll og presentasjoner fra årets møte publiseres under fanen for Partnerskapsmøtet.