FSU rekruttering og stabilisering

Faglig samarbeidsutvalg for rekruttering og stabilisering av helsepersonell (FSU REST) er opprettet på bakgrunn av føringene i Ishavserklæringen om felles innsats for å sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse i alle ledd av helsetjenesten. Utvalget består av representanter fra de ulike kommuneregionene, og ulike lokalisasjoner og klinikker i UNN. Brukerne, fastlegene og ansatte er representert. Utdanningsinstitusjonene er også invitert inn da samarbeidet med disse anses som svært viktig.

Saksdokumenter og møtereferat 2024

Saksdokumenter og møtereferat 2023

Saksdokumenter og møtereferat 2022