FSU rekruttering og stabilisering

Faglig samarbeidsutvalg for rekruttering og stabilisering av helsepersonell (FSU REST) er opprettet på bakgrunn av føringene i Ishavserklæringen om felles innsats for å sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse i alle ledd av helsetjenesten. Utvalget består av representanter fra samarbeidspartnerne i Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Kommunenes medlemmer fordeler seg på de ulike kommuneregionene. UNN sine medlemmer kommer fra ulike lokalisasjoner og klinikker. Brukerne, fastlegene og ansatte er representert. Utdanningsinstitusjonene er også invitert inn da samarbeidet med disse anses som svært viktig. Strategisk samarbeidsutvalg har gitt FSU REST et mandat som beskriver utvalgets konkrete oppdrag.

Møteplan 2023

Saksdokumenter og møtereferat 2022