FSU Barn og unge

I Nasjonal Helse- og sykehusplan er det fire prioriterte grupper som trekkes frem, og barn og unge er blant dem. For å sikre helhetlige forløp til barn og unge har SSU (Strategisk samarbeidsutvalg) vedtatt at det skal opprettes ett fast FSU for barn og unge for Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Utvalget er sammensatt av representanter fra samarbeidspartnerne i Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Kommunenes medlemmer fordeler seg på de ulike kommuneregionene og UNN sine medlemmer kommer fra ulike lokalisasjoner og klinikker. Brukerne, fastlegene og Bufetat er også representert.

Strategisk samarbeidsutvalg har gitt FSU-et et mandat som beskriver utvalgets oppdrag. For mer informasjon om oppdraget, se mandat.

Møteplan 2024

Saksdokumenter og møtereferater 2023

Saksdokumenter og møtereferater 2022