FSU Akuttmedisin

Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk samhandling (FSU Akuttmedisin) er en del av Helsefellesskapet Troms og Ofoten.

FSU Akuttmedisin etableres som en del av regjeringens og Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023s mål om «å styrke kompetanse, innsikt og forståelse, samarbeid og samhandling og sikre god ressursutnyttelse i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus».

Samarbeidsutvalget skal blant annet diskutere, avklare og være pådriver for aktuelle saker og problemstillinger relevant for akuttmedisinsk samhandling mellom berørte nivåer og faggrupper.

FSU Akuttmedisin rapporterer til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU).

Leder for FSU Akuttmedisin er klinikkoverlege Ole Magnus Filseth (Akuttmedisinsk klinikk), nestleder er assisterende kommuneoverlege Harstad, Silje Andreassen Søreng.

Møteplan