Flytskjema for elektronisk meldingsutveksling

Flytskjema for elektronisk meldingsutveksling mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene er revidert. Skjemaet er gjeldende for pasienter som er innlagt i døgnopphold på UNN, og viser en tydelig og effektiv dialogflyt med formål å sikre gode pasientforløp og forbedre samarbeidet mellom helsepersonell i ulike ledd av helsetjenesten. Målet er å sikre at viktig informasjon flyter sømløst mellom UNN og kommunene, slik at pasientene får den beste oppfølgingen og behandlingen.