Lene Kristiansen

Lene Kristiansen

Nye samhandlingssjefer i helsefellesskapet

15 august 2022 var det gjort endringer både i UNN og kommunene blant samhandlingslederne. Guri Moen Lajord sluttet som samhandlingssjef i UNN og gikk videre til stillingen som interkommunal samhandlingssjef. Med dette har de 24 kommunene i Troms og Ofoten…